Op woensdagavond 22 mei 2024 vond de eerste info-avond plaats in Dorpshuus Hoeflo te Harfsen. Dit voor de buurt en direct belanghebbenden. De informatieavond is tot stand gekomen in samenwerking en op uitnodiging van de Dorpsraad Harfsen/ Plaatselijk Belang Harfsen.

We schatten in dat er zo’n 70 mensen aanwezig waren in de zaal. Er is een korte presentatie verzorgd door Werkgroep Tiny-Harfsen. Naast kennismaking zijn de plannen (welke nog in de ontwerpfase) kenbaar gemaakt.

Zo ook waren aanwezig; Duurt Snoeijers (projectleider Wonen Gemeente Lochem), Richard Tuitert (eigenaar van het perceel) en Mieke Elzenga (LiberTerra).

Het gaat hier om een natuurinclusief ecologisch woonproject met bio-based tiny-houses gefundeerd op de volgende uitgangspunten; behoud van rust, versterken van natuur & landschap, in samenhang met de directe leefomgeving en in goede verbinding met de buurt, waarbij mogelijkheden gezien worden voor starters uit het dorp Harfsen.

Er zal toegevoegde waarde geboden worden op een agrarisch perceel waarvan de bestemming ongewijzigd blijft. Het project heeft een tijdelijk karakter waarbij strikte afspraken worden gemaakt met zowel gemeente als provincie.


Project KleinHuizen, Nieuwegein. Foto; G. van der Weg

.

Tijden de presentatie is dieper ingegaan op de al eerder vernomen zorgen uit de buurt. Vervolgens is ruimte geboden aan alle aanwezigen in de zaal.

De vernomen punten van zorg: mogelijke verstoring van rust & natuur, reeën/ loslopende honden, toename verkeersbewegingen, gebruik van de zandweg, de tijdelijkheid van het project en vraagstelling; waarom op deze locatie?

.

Alle vernomen punten van zorg neemt de werkgroep uitermate serieus. Op korte termijn zal werkgroep Tiny Harfsen haar vervolg kenbaar maken.

Voor ons is van belang dat we het dialoog blijven aangaan waarbij we graag concreet blijven samenwerken aan oplossingen en overeenstemming.

We blijven daarom oproepen om met ons in gesprek te gaan. Dit kan tijdens een rondleiding deze zomer of door een bericht te sturen naar:

werkgroeptinyharfsen@gmail.com

Werkgroep Tiny-Harfsen


> Artikel in BerkelBode/ 12-6-2024:

Initiatiefnemers tiny-house project Harfsen nemen kritiek serieus

.

> Interesse in een rondleiding?

Meld je alvast aan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *