Coöperatie Wilde Woonweide heeft inmiddels zicht op een concrete locatie binnen de Gemeente Lochem en wel in het mooie dorp Harfsen. De belangstelling voor dit breedgedragen burgerinitiatief is groot, het draagvlak is groeiende.

Hierbij worden de inmiddels benoemde zorgen vanuit de buurt, welke naar voren zijn gekomen tijdens de eerste informatieavond evident meegenomen. Coöperatie Wilde Woonweide zal op korte termijn haar vervolg kenbaar maken.

Een steeds groter wordende groep mensen binnen onze gemeenschap zoekt (inmiddels al jaren) concreet een plek om collectief een tiny-house te bewonen. Achter de schermen word daarom op dit moment en inmiddels al een hele poos ontzettend hard gewerkt.

Woonvorm ‘LiberTerra’ met tiny- en micro-houses nabij recreatieschap Geestmerambacht op locatie Koedijk


Coöperatie Wilde Woonweide is verheugd met de vele positieve reacties van geïnteresseerden en potentiële aankomende bewoners van ons project. Er bestaat inmiddels een Kerngroep. We registreren daarnaast alle nieuwe aanmeldingen maar kunnen hierbij op dit moment nog geen toezeggingen doen.

Aanmelden is mogelijk door een kort mailtje te sturen over jezelf, je achtergrond en je motivatie. Zodra er ‘groen licht’ geboden word zullen we dat kenbaar maken middels deze website, in de media en via andere bekende kanalen.

Vanaf dat moment gaan alle aanmeldingen geïnventariseerd worden om in kaart te brengen wie op dat moment actief geïnteresseerd is in een kavel binnen ons project. We zullen dan contact met je opnemen.

Tot die tijd; volg de tijdlijn om op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen. Kom met ons in contact. Blijf ons supporten, we hebben het nodig!


> Starters uit het dorp Harfsen word voorrang geboden binnen de aanmeldprocedure.

> Meld je alvast aan voor de rondleidingen welke deze zomer plaatsvinden.

> Binnenkort vind je hier onze deelname-overeenkomst gebaseerd op een aantal kernwaarden.