Wat is LiberTerra?

LiberTerra: Wonen, werken en leren; (her-)ontwikkelen op basis van Global Goals en ethisch ondernemerschap.

Van een boerderij of voormalig boerenerf met op het erf verplaatsbare woningen (waaronder tiny-houses) die samen gebruik maken van nieuwe duurzame technologie en samen met de bewoners en belangstellenden, duurzame maatschappelijke projecten en nieuw bos (voedselbos) realiseren.

Lees meer;

https://platform.groenkapitaal.nl/initiatief/liberterra-stolpboerderij-en-mindful-homes/

https://www.wur.nl/nl/waardecreatie-samenwerking/show-waardecreatie-samenwerking/liberterra-inspirerende-kleinschalige-duurzame-community-1.htm

https://geestmerambacht.liberterra.eu/

Woonvorm LiberTerra met tiny- en micro-houses nabij recreatieschap Geestmerambacht op locatie Koedijk