N.a.v. de info-avond die plaats heeft gevonden op 22 mei jl. hierbij onze reactie op alle vernomen punten van zorg.

.

Verstoring rust & natuur

Uitgangspunt van deze natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonvorm is juist behoud van rust & natuur te versterken. Dit houdt in dat toekomstige bewoners in de basis natuurliefhebber zijn vanuit het besef ’te gast’ te zijn in de natuur, die natuur respecteren, omarmen en juist willen bekrachtigen. Dat is onze grondhouding.

Hoewel het perceel binnen de Groene Ontwikkelzone van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) ligt heeft het een agrarische bestemming waarbij reguliere landbouwactiviteiten kunnen plaatsvinden. Dit maakt niet dat het een beschermd natuurgebied is. Hoewel wij het wel zo beschouwen. Dit maakt ons besef en bewustzijn groter.

Los van onze eigen voorgenomen ecologische bijdrage willen we ruimschoots voldoen aan de door de Provincie gestelde versterkingsopgave in de vorm van natuurcompensatie. Sterker nog; de insteek ligt er om meer te compenseren dan nodig.

.

De reeën

Diersoorten komen en gaan waarbij met name reeën zich uitermate goed aanpassen aan de leefomgeving van de mens. Immers woont de ree hier al jaren in dezelfde omgeving waar mensen (zoals u zelf) ook woonachtig zijn.

Huisdieren (honden & katten) zijn niet welkom binnen het project. Dit aangezien we geen enkel risico willen lopen dat als wanneer ze los zouden lopen, ze de natuur en het wild verstoren.

.

Toename verkeersbewegingen

Bij bewoning hoort mobiliteit. Onze voorkeur heeft hierbij de fiets en het openbaar vervoer. Elk huishouden een auto zien wij als niet passend binnen het project. 3 elektrische deelauto’s voor alle bewoners wel. We zijn hierover in gesprek.

Dit houdt in dat als er auto’s gaan rijden het aantal tot een minimum beperkt wordt, met de voorkeur voor elektrisch. Ook aangezien zij binnen het project als ‘energiedragers’ gaan functioneren, als onderdeel van de volledige interne energievoorziening.

Electra kan middels een elektrische auto immers worden opgeslagen, getransporteerd en teruggeleverd worden. Dit wordt de insteek. Hiermee zien wij een beperkte toename van verkeersbewegingen.

.

Gebruik van de zandweg

We begrijpen de zorg. Zeker gedurende de wintermaanden verslechteren zandwegen bij intensief gebruik. Echter, de zandweg gaat niet als doorgangsweg (met de auto) gebruikt worden. Alleen het eerste gedeelte vanaf de Reeverweg tot de geplande ingang van het perceel aan de Schepersweg zal gebruikt worden, maar minimaal.

Daarbij willen wij het onderhoud van dit specifieke deel van de zandweg in samenwerking met de gemeente Lochem op pakken. Het blijft immers ook een openbare weg. We willen ons inzetten om hier concrete afspraken over te maken met als gezamenlijk belang; het behoud van de zandweg.

.

Vraagstelling omtrent tijdelijke karakter

Wij vragen een omgevingsvergunning aan om tijdelijk (voor 10 jaar) af te wijken van het omgevingsplan. Hierbij blijft de bestemming die nu agrarisch is ongewijzigd. Dit zal bovendien met de eigenaar contractueel worden vastgelegd.

Dit biedt een procedurele en vergunningstechnische zekerheid. Iets waar we ons ook aan willen en zullen houden. Daarbij is de tijdelijkheid ook passend bij de tiny-house gemeenschap, we zijn en blijven immers mobiel met onze verplaatsbare huisjes.

Door natuur- en landschapselementen aan te brengen willen we verder vergroenen. Om de plek groener en biodiverser achter te laten, wanneer de kleine huisjes weer verdwijnen, onderweg naar een volgende locatie om te verduurzamen.

We willen immers een schonere groenere wereld achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen. Ook in Harfsen.

.

Waarom op deze mooie plek?

Wij zien ook dat het een mooie locatie is binnen Harfsen. Een plek om te koesteren. Een plek om in bescherming te nemen door het creëren van extra natuurwaarde.

We begrijpen vanwege de ligging dat het beschouwd word als ‘natuur’. In feite heeft het specifieke perceel geen natuur- maar agrarische bestemming. Er zal toegevoegde waarde geboden worden op een agrarisch perceel, welke nu in gebruik als grasland. We zien dit als opgave binnen het project.

Daarbij is het een beschutte locatie. Het is een van de weinige plekken waar de minste mensen in hun directe zicht belemmerd wordt.

De specifieke locatie is ons toegekomen door particulier aanbod. De eigenaar zelf is al tijdenlang bezig om een deel van het perceel biodiverser te maken, door aanleg van o.a. voedselbos, moestuin, herplant van klimaatbestendige bomen, insecten- en uilenkasten, fruitbomen, bloemen & kruiden, schuil- en broedplekken voor vogels en vleermuizen etc etc. De start is gemaakt, de basis lig er al..


Met vriendelijke groet,

Werkgroep Tiny Harfsen

Bram Bloemers, Erwin Beumer, Kasper Spormann

.

Coöperatie Wilde Woonweide

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *