In samenwerking met de eigenaar organiseert Werkgroep Tiny Harfsen deze zomer in juli & augustus twee rondleidingen op het perceel. Op deze wijze hopen we nader kennis te maken met buurtbewoners & geïnteresseerden.

Eigenaar Richard Tuitert motiveert graag zijn inzet en reeds uitgevoerde activiteiten op het perceel. Hiermee word gelegenheid geboden om te zien wat er al zoal heeft plaatsgevonden op het deel beschutte grasland met bos omheind.

Locatie Reeverweg / Schepersweg; een beschut weiland in het bos

Een aantal jaren geleden heeft hij een start gemaakt om een klein deel van het weiland biodiverser te maken door aanleg van fruitbomen, bloemen & kruiden, kleinfruit, diverse waterplanten en start voedselbos. Er word ruimte geboden aan inheemse wilde soorten en aanplant van klimaatbestendige bomen zoals o.a. linde, esdoorn, tamme kastanje en zachte es.

Zo ook worden plekken gecreëerd voor insecten, vogels en klein amfibieën door aanleg van insectenhotels, vogelkasten, kleine houtwallen en takkenrillen. Bij inrichting van tuin & landschap word gebruik gemaakt van de principes vanuit de permacultuur en agro-forestry.

Vanuit de insteek om extra natuurwaarde & biodiversiteit in het gebied te leveren. Dit biedt de basis voor aanvulling en versterking van nog meer natuur- en landschapselementen, welke cruciaal binnen de inpassing met tiny-houses.

Graag gaan we met een ieder in gesprek. Zo ook over alle genoemde punten van zorg waar we tijdens de eerste info-avond kennis van hebben genomen.

> Bekijk de data van de rondleidingen & meld je aan.

> Interesse als toekomstig bewoner? Ga naar onze aanmeldpagina.

.

We zien je graag in het mooie groene Harfsen 🌳

Werkgroep Tiny Harfsen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *