Het project-plan voor uitvoer van een pilot met 10 bio-based tiny-houses voor een tijdsbestek van 10 jaar ligt bij de Gemeente Lochem. Er zijn inmiddels meerdere moties ingediend door de Lochemse gemeenteraad om vaart te maken met dit inmiddels breedgedragen burger-initiatief. Volg hier de tijdlijn. De roep vanuit de samenleving is groot.

We richten onze pijlen op een gemeentelijk of particulier perceel waar praktisch geëxperimenteerd kan worden met ‘alternatieve woonvormen’ in de vorm van volledig duurzaam circulair en ecologisch gebouwde tiny-houses en de bijhorende zelfvoorzienende en minimalistische leefstijl.

Lees HIER onze visie t.o.v. gemeentelijke gronden & Didam-Arrest.

.

Hierbij profileren we ons graag als ‘donkergroene aanjagers’ van een nieuw te bouwen natuurinclusieve woonwijk, zoals bijvoorbeeld de Olstergaard in de gemeente Olst-Wijhe. Een wijk als deze zien wij graag verrijzen binnen de uitbreidingslocaties van de Gemeente Lochem. Tiny-houses zijn hier essentieel onderdeel van.
Beeldbepalend kwaliteitsplan woonvorm LiberTerra, Koedijk

.

Onze insteek is het opzetten van een gemeenschapsproject (vóór en door inwoners van de gemeente Lochem) waar gepionierd kan worden met een natuurinclusieve en klimaatadaptieve woonvorm.

Een project waarbij het aan de gemeente Lochem is om haar duurzame voorbeeldfunctie en maatschappelijke voortrekkersrol zichtbaar in de praktijk te brengen. Wij staan al tijden klaar met het project-plan en de mensen. Inmiddels zijn we een flink eind op weg en heeft de gemeente Lochem haar positieve grondhouding en medewerking getoond.

.

Beeldimpressie

Onderstaande foto’s bieden een impressie van; Tiny-Village Kleinhuizen welke destijds was gelokaliseerd op een perceel in Nieuwegein. Je ziet een aantal tiny-houses welke zijn ingebed in een groene landelijke omgeving; daar waar de huisjes ons inziens het beste tot zijn recht komen.

De tiny-houses staan geplaatst in een ruime cirkel zodoende het hart open blijft voor ontmoeting, gemeenschapsleven en ruimte voor o.a. speelnatuur, moestuinen en voedselbos. Elk kavel behoudt daarbij haar eigen ruimte voor ieders persoonlijke privacy en eigen leefruimte.

De huisjes zijn onderling met elkaar verbonden door looppaden. Het terrein is volledig ontsloten middels een verharde toegangsweg en biedt naast ruime toegang voor brandweer & hulpdiensten beperkt ruimte voor een klein aantal parkeerplaatsen (t.b.v. een klein aantal elektrische deelauto’s).

Tevens word ruimte gecreëerd voor een grote fietsenstalling (voorkeur mobiliteit), een gemeenschappelijke werkruimte/ schuur en mogelijke locatie voor een Natuur- en Duurzaamheids Educatie centrum (NDE).

Binnen het NDE zal pro-actief voorlichting/ educatie geboden worden omtrent oplossingsgerichte toepassingen m.b.t. het klimaatvraagstuk; ecologisch bouwen, zelfvoorziening, energie, opwekking & opslag en versterken van natuurwaarde & biodiversiteit.


(*) Binnen de beoogde locatie Harfsen zal i.v.m. de ligging het onderdeel NDE geen plek krijgen binnen het project.

Het volledige project-plan (in PDF-bijlage) is voor potentieel bewoners, grondverstrekkers, gemeentes, regionale ketenpartners en andere direct belanghebbenden per mail op te vragen bij Coöperatie Wilde Woonweide.

Neem contact met ons op.

Coöperatie Wilde Woonweide