Het project-plan t.b.v. de pilot voor 10 tiny-houses voor een tijdsbestek van 10 jaar ligt bij de Gemeente Lochem. Er zijn inmiddels meerdere moties ingediend door de Lochemse gemeenteraad om vaart te maken met dit inmiddels breedgedragen burger-initiatief. Volg hier de tijdlijn. De roep vanuit de samenleving is groot.

We richten onze pijlen op een gemeentelijk of particulier perceel waar middels een pilot praktisch geëxperimenteerd kan worden met ‘alternatieve woonvormen’ in de vorm van volledig duurzaam circulair en ecologisch gebouwde tiny-houses.

Hierbij profileren we ons als aanjagers van een evt. nieuwe duurzame ‘donkergroene’ woonwijk.


Beeldbepalend kwaliteitsplan woongemeenschap LiberTerra, Koedijk

Onze insteek is het opzetten van een gemeenschapsproject (vóór en door inwoners van de Gemeente Lochem) waar gepionierd kan worden met een klimaatadaptieve en natuurinclusieve woonvorm.

Een project waarbij het aan de Gemeente Lochem is om haar duurzame voorbeeldfunctie en maatschappelijke voortrekkersrol zichtbaar in de praktijk te brengen. Wij staan al tijden klaar met het project-plan en de mensen, nu alleen de gemeente nog..

.

Beeldimpressie

Onderstaande foto’s geven een impressie weer van hoe de pilot ‘Tiny-Village Lochem’ er uit zou kunnen komen zien. Het geeft weer; tiny-village Kleinhuizen welke destijds was gelokaliseerd op een perceel in Nieuwegein. Je ziet een aantal tiny-houses welke mooi zijn ingebed in een groene landelijke omgeving; daar waar de huisjes ons inziens het beste tot zijn recht komen.

De tiny-houses staan geplaatst in een ruime cirkel zodoende het hart open blijft voor ontmoeting, gemeenschapsleven en ruimte voor o.a. speelnatuur, moestuinen en voedselbos. Elk kavel behoudt daarbij haar eigen ruimte voor ieders persoonlijke privacy en eigen leefruimte.

De huisjes zijn onderling met elkaar verbonden door looppaden. Het terrein is volledig ontsloten middels een verharde toegangsweg en biedt naast ruime toegang voor brandweer & hulpdiensten beperkt ruimte voor een klein aantal parkeerplaatsen (t.b.v. een klein aantal electrische deelauto’s).

Tevens word ruimte gecreëerd voor een grote fietsenstalling (voorkeur mobiliteit), een gemeenschappelijke werkruimte/ schuur en locatie voor een Natuur- en Duurzaamheids Educatie centrum (NDE).

Binnen het NDE zal pro-actief voorlichting/ educatie geboden worden omtrent oplossingsgerichte toepassingen m.b.t. het klimaatvraagstuk; ecologisch bouwen, zelfvoorziening, energieopwekking & opslag en versterken van biodiversiteit.

Het volledige project-plan (in PDF-bijlage) is voor potentieel bewoners, grondverstrekkers, gemeentes, regionale ketenpartners en andere direct belanghebbenden per mail op te vragen bij Stichting Wilde Woonweide.

Neem contact met ons op.