Geachte Burgemeester en wethouders gemeente Lochem, gemeenteraad


Naar aanleiding van diverse artikelen in de Stentor over het opstarten van een pilot project voor tiny-houses, berichten van de gemeenteraad, B&W en de initiatiefnemers van Stichting Wilde WoonWeide zou ik graag de volgende reactie aan College van Burgemeester en wethouders willen richten.


Als particulier grondeigenaar heb ik te kennen gegeven graag mee te willen werken aan dit plan. Het aanbod om grond beschikbaar te stellen ligt al geruime tijd op tafel bij de initiatiefnemers, maar wordt door onze gemeente bij voorbaat afgewezen, omdat het buitengebied (+/- 700 meter buiten de bebouwde kom) betreft.


Het doel van deze pilot is juist om een klimaatneutraal en natuurinclusief woonproject op te starten, waarbij de commercie van ondergeschikt belang is. In het buitengebied is er voldoende ruimte om te proberen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te leven met kernwoorden als permacultuur, voedselbossen en meer biodiversiteit.


Graag nodig ik College B&W uit om dit plan met de initiatiefnemers en eventueel mijzelf te bespreken. Misschien kunnen veel van de door B&W genoemde bezwaren worden weggenomen, zodat dit geweldige plan op korte termijn toch doorgang kan hebben.


Vriendelijke Groeten
J.R. Tuitert, Gorssel


> Stichting Wilde Woonweide; De heer Tuitert heeft aan ons bevestigd dat hij zijn oproep/ uitnodiging om aan tafel te gaan op 13 oktober 2023 rechtstreeks per mail heeft verstuurd naar het College van Burgemeester & wethouders van de Gemeente Lochem. We kijken uit naar hun reactie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *