9 oktober 2023

Gemeente Lochem

T.a.v. Burgemeester Gemeente Lochem

College B&W


Geachte Burgemeester/ Geachte heer S. van ’t Erve/ Beste Sebastiaan,


Al tijdenlang proberen wij (Stichting Wilde Woonweide) ons hard te maken voor inpassing van tiny-houses middels tijdelijke pilot op basis van ’tijdelijke ontheffing’ binnen de Gemeente Lochem. We lopen telkens tegen blokkades op waardoor realisatie tot op heden nog steeds geen doorgang heeft kunnen vinden. Dit terwijl we al jaren een enorme inhaalslag hebben te maken wanneer het gaat om natuurinclusief & klimaatadaptief wonen binnen onze geweldige gemeente.


Uitvoer van een pilot (lees; breedgedragen ‘donkergroen’ burger-initiatief/ pioniers-project met algemeen belang) middels gemeenschappelijke bewoning van tiny-houses kan hierin het verschil maken. Waarbij de gemeente haar maatschappelijke voortrekkersrol en duurzame voorbeeldfunctie zichtbaar in de praktijk kan brengen. Want en dat zou onze slogan zijn; “zo doen we dat immers hier in onze gemeente”. Zeker tegen het licht van de door razende klimaatverandering, bijhorende noodzakelijke transitie, het huidig woningtekort en vereiste bestuurlijke vernieuwing.

In mei 2023 heeft de voltallige raad (met volhardende inspanning van de D66-fractie) unaniem een motie aangenomen welke oproept om met ons als initiatiefnemers op korte termijn in contact te komen en vóór 1 augustus 2023 minstens één locatie aan te wijzen waar gestart kan worden met minstens één pilot met tiny-houses. Helaas ziet het college geen concrete mogelijkheden. Behalve een optie (voor de zeer lange termijn) welke de motie/ opdracht totaal niet voorschrijft. We vinden dit uitermate teleurstellend aangezien wij van mening blijven dat er NU (i.i.g. binnen afzienbaar termijn) gehandeld dient te worden. Waarbij op de route er naar toe wel degelijk tal van mogelijkheden in te zetten zijn om realisatie op korte termijn te doen versnellen en te doen verwezenlijken.

Wij; Stichting Wilde Woonweide, Kerngroep Klein Lochem, groep van geïnteresseerden & belanghebbenden en inwoners van de Gemeente Lochem roepen u op om alles binnen uw macht als burgemeester in te zetten om de urgentie van ons onderwerp breed te doen onderstrepen. Hierbij willen we u en het college breed informeren m.b.t. onze standpunten;


N.a.v. de beantwoording door het college op antwoorden/ terugkoppeling van de aangenomen motie, hebben wij onze reactie kenbaar gemaakt via onze website;

https://wildewoonweide.nl/publicaties/


Zo ook hebben we een tijdlijn geplaatst waarbij alle ontwikkelingen en contactmomenten in volgorde van data zijn terug te lezen;

https://wildewoonweide.nl/tijdslijn/

Tevens is er een persbericht (6 oktober 2023) uitgegaan om onze standpunten kenbaar te maken in de media; zie PDF-bijlage.

We hopen nu door te pakken via een alternatieve route richting aanwijzing & uitvoering. Vanuit onze groepsapp; ‘Tiny-houses Gemeente Lochem’ werken we vanuit ons verenigd draagvlak middels gezamenlijke uitwisseling aan richting en strategie.


We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en kijken uit naar een reactie/ gesprek op korte termijn.


Met vriendelijke groet,

B. Bloemers & J. de Zwaan


Initiatiefnemers Tiny-Village Lochem

Kerngroep Klein Lochem/ Stichting Wilde Woonweide


tinyvillage.zutphen@gmail.com

www.tinyhousenederland.nl/initiatiefgroepen

www.wildewoonweide.nl

4 thoughts on “Brief aan de Burgemeester”

  1. Wat zijn jullie al lang bezig! Niet te geloven dat er nog steeds niet is doorgepakt. We willen tiny-houses in Lochem!! Onze steun hebben jullie hoor.

  2. Lochem, maak gebruik van de energie en voorstellen die de kerngroep doet! En laat zien dat jullie van aanpakken weten!

  3. Het gaat hier alleen om een tijdelijke pilot met tiny-houses, niet eens om iets wat vast blijft (wat natuurlijk van harte welkom is). Zelfs dat lijkt al onmogelijk voor de gemeente. Erg jammer, zeker omdat er zoveel ruimte is binnen onze gemeente voor een duurzaam experiment als dit. Burgemeester, neem de reikende hand aan. Hou vol beste mensen!

  4. Geachte Burgemeester en wethouders gemeente Lochem, gemeenteraad

    Naar aanleiding van diverse artikelen in de Stentor over het opstarten van een pilot-project voor tiny-houses, berichten van de gemeenteraad, B&W en de initiatiefnemers van Stichting Wilde WoonWeide zou ik graag de volgende reactie aan College van burgemeester en wethouders willen richten.

    Als particulier grondeigenaar heb ik te kennen gegeven graag mee te willen werken aan dit plan.

    Lees HIER de volledige reactie van de heer J.R. Tuitert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *